Home > Kẹo Sao > Đấu giá
Go
Giá
viên
Người thắng
  Chia sẻ bạn bè

Để tham gia BID, yêu cầu số lượng Kẹo Sao phải lớn hơn giá BID hiện tại.
Số Kẹo Sao đã BID sẽ không được hoàn lại, nhưng vẫn được tích lũy cho Tỷ phú Kẹo Sao.
Nếu ID chiến thắng không đủ Kẹo Sao phải trả, quà sẽ được chuyển cho ID tiếp theo
         mà không cần thông báo.
Xem chi tiết quà tặng tại Kẹo Sao của tôi> Trúng quà/ Đổi quà
Fast Delivery
00
00
SẢN PHẨM
ĐÃ XEM (0)