Home > Kẹo Sao > Đấu giá ngược
Go
Bộ nồi inox 1 đáy ...
Kết thúc
Giá
104
ID thắng
dunglg000
  Chia sẻ bạn bè
dunglg000 22:22:45, 11/24/2018
dunglg000 22:22:51, 11/24/2018
dunglg000 22:22:56, 11/24/2018
dunglg000 22:23:02, 11/24/2018
dunglg000 22:23:08, 11/24/2018
dunglg000 22:23:15, 11/24/2018
dunglg000 22:23:21, 11/24/2018
dunglg000 22:23:26, 11/24/2018
dunglg000 22:23:32, 11/24/2018
dunglg000 22:23:38, 11/24/2018
nhilty

ducnghi


Thành viên đặt giá THẤP NHẤT & DUY NHẤT tại thời điểm kết thúc sẽ dành chiến thắng.
Bước giá 1 (VND), giá thấp nhất 1 (VND).
Thời điểm kết thúc vào 15h.
Người thắng sẽ nhận sản phẩm miễn phí không phải trả thêm Kẹo Sao.
Không giới hạn số lần đặt giá, thành viên có thể đặt giá nhiều lần cho nhiều sản phẩm.
Mỗi sản phẩm sẽ có phí đặt giá khác nhau.
Kẹo Sao đã sử dụng sẽ không được hoàn lại và vẫn tính cho Tỷ Phú.
Nhận quà miễn phí trong vòng 2 tuần. Vui lòng cập nhật địa chỉ mới nhất của bạn.
Sản phẩm
Fast Delivery
00
00
SẢN PHẨM
ĐÃ XEM (0)